BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG “ULTIMATE SPORTS”

BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG “ULTIMATE SPORTS”
Chào mừng trở lại mùa giải mới với phần thưởng hấp dẫn!
Tiền thưởng tiền mặt lên đến 96 triệu đồng và iPhone X. Hãy tích lũy phiếu bốc thăm từ các trò chơi BreakAway, Basketball Star, Bikini Party hoặc Football Star.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  1. Khuyến mãi bắt đầu từ lúc 08:00:00 ngày 1/8/2018 (GMT+8) đến 17:00:00 ngày 29/8/2018 (GMT+8). Áp dụng cho tất cả thành viên tiền tệ VND, IDR, USD, RMB, THB, MYR, KRW, và JPY.
  2. Thành viên cần chơi chế độ tiền thật (trên cả phiên bản mobile và web) tại trò “BreakAway”, “Basketball Star”, “Bikini Party” or “Football Star” ở Club Massimo, thành viên nhận được 1 phiếu bốc thăm cho mỗi 81,000 VND tiền cược tích lũy trong thời gian khuyến mãi. Phiên bản tải về PC không được áp dụng cho khuyến mãi này
  3. Bốc thăm
   Có 4 đợt bốc thăm. Tất cả tiền cược tích lũy từ lúc chương trình bắt đầu đều được quy đổi cho 4 đợt bốc thăm theo thời gian chốt như bên dưới

THỜI ĐIỂM CHỐT TÍNH CƯỢC

THỜI GIAN BỐC THĂM

GIẢI THƯỞNG

Đợt 1 17:00:00 ngày
7/8/2018, (GMT+8)
17:00:00 ngày
8/8/2018 (GMT+8)
4x 2,400,000 VND
6x 810,000 VND
Tính cược từ 08:00:00 ngày 1/8 (GMT+8) đến 17:00:00 ngày 7/8 (GMT+8)
Đợt 2 17:00:00 ngày
14/8/2018 (GMT+8)
17:00:00 ngày
15/8/2018 (GMT+8)
1x 5,400,000 VND
2x 2,700,000 VND
2x 2,650,000 VND
6x 2,400,000 VND
4x 810,000 VND
Tính cược từ 08:00:00 1/8 (GMT+8) đến 17:00:00 ngày 14/8 (GMT+8)
Đợt 3 17:00:00 ngày
21/8/2018 (GMT+8)
17:00:00 ngày
22/8/2018 (GMT+8)
2x 2,700,000 VND
3x 2,400,000 VND
3x 810,000 VND
Tính cược từ 08:00:00 ngày 1/8 (GMT+8) đến 17:00:00 ngày 21/8 (GMT+8)
Đợt 4 17:00:00 ngày
28/8/2018 (GMT+8)
17:00:00 ngày
29/8/2018 (GMT+8)
1x iPhone X (64Gb)
1x 5,400,000 VND
1x 3,200,000 VND
2x 2,700,000 VND
8x 2,400,000 VND
Tính cược từ 08:00:00 ngày 1/8 (GMT+8) đến 17:00:00 ngày 28/8 (GMT+8)
  1. Kết quả bốc thăm từ nhà cung cấp MGS (Microgaming).
  2. Giải thưởng Iphone X được quy đổi sang tiền mặt tương đương 24 triệu đồng nếu thành viên muốn nhận tiền.
  3. Giải thưởng được công bố trên webiste W88 trong vòng 1 ngày sau khi có kết quả bốc thăm Nhấp TẠI ĐÂY để xem.
  4. Tiền thưởng được cập nhật vào tài khoản chính W88 trong vòng 3 ngày sau khi khuyến mãi kết thục và cần trải qua 1 vòng cược trước khi rút tiền. Thành viên nhận được thông báo qua cuộc gọi hoặc Pmessage.
  5. W88 có quyền ngưng, hủy khuyến mãi này tại bất kỳ thờ điểm nào và với bất kỳ thành viên nào.
  6. Các quy định khuyến mãi chung tại W88 được áp dụng.
  7. Bảng quy đổi tỷ giá như sau.

USD MYR RMB THB JPY KRW IDR VND
EUR 900 1,050 4,300 7,000 35,000 118,000 1,200,000 15,000,000 24,000,000
EUR 200 200 950 1,560 7,800 26,000 260,000 3,300,000 5,400,000
EUR 118 138 560 920 4,600 15,500 155,000 2,000,000 3,200,000
EUR 100 117 470 780 3,900 13,000 130,000 1,680,000 2,700,000
EUR 98 115 460 770 3,800 13,000 130,000 1,640,000 2,650,000
EUR 88 103 420 690 3,400 11,500 115,000 1,470,000 2,400,000
EUR 30 35 140 234 1,170 3,900 39,000 500,000 810,000
EUR 3 3.50 14 23 115 390 3,900 50,000 81,000

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP