VUI TẾT SUM VẦY – LỘC XUÂN TRÀN ĐẦY

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến – Nhâm Dần 2022 sẽ là năm mang lại nhiều thành công trong sự phát triển tìm kiếm thành viên xây dựng Đại Lý vững mạnh.
THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

 1. Từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/01/2022 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/01/2022. Áp dụng cho Đại Lý đăng kí tiền tệ VND & AUD
ĐIỀU KIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 1. Khuyến mãi dành cho 288 Đại Lý Thành Viên và Đại Lý Thẻ Game đang hoạt động tại W88.
 2. ĐẠI LÝ THÀNH VIÊN: Quý Đại Lý Thành Viên có lượng thành viên mới gửi tiền lần đầu trong tháng nhiều hơn tháng 12 và đạt đủ điều kiện như sau sẽ nhận được thưởng:
  Số thành viên mới gửi tiền Thưởng
  20 – 30 thành viên 688,000 VND
  30 thành viên trở lên 888,000 VND

  ĐẠI LÝ THẺ GAME: Quý Đại Lý bán Thẻ Game có lượng thành viên mua thẻ trong tháng nhiều hơn tháng 12 và đạt đủ điều kiện như sau sẽ nhận được thưởng:

  Số thành viên mua thẻ Thưởng
  30 – 50 thành viên 688,000 VND
  50 thành viên trở lên 888,000 VND
CÁCH THỨC THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG:

 1. Để tham gia khuyến mãi, các Đại Lý cần gửi email đăng kí kèm mã Đại Lý về daily@w88.com trước 23:59:59 (GMT+8) ngày 31/01/2022.
 2. Tiền thưởng sẽ được tặng vào tài khoản Đại Lý sau 3 đến 5 ngày làm việc khi chương trình kết thúc.
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. Đại Lý hoạt động cả 2 bên: Đại Lý Thành Viên và Đại Lý Thẻ Game có thể đăng ký cả 2 khuyến mãi.
 2. Chương trình được áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88.
 3. Các quy định chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP